ติดต่อ


ส่งข้อความ

  Consumer Protection Police Division
  Government Complex Commemorating His Majesty the King' 80th Birthday Anniversary,
  5 December , B.E. 2550 (2007) Building B, 4th Floor Chaengwattana, Thung Song Hong, Laski, Bangkok
  10210, THAILAND.


  โทรศัพท์ : 02-142-1050
  สายด่วน : 1135
  แฟกซ์ : 02-143-9225

  ติดต่อ แจ้งเบาะแส

  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ลิฟท์ S2

  โทรศัพท์ : 02-143-9225

   

  สายด่วน : 1135

  แจ้งเบาะแส