ติดต่อ


ส่งข้อความ

  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4


  โทรศัพท์ : 02-143-9225
  สายด่วน : 1135
  แฟกซ์ : 02-143-8989

  ติดต่อ แจ้งเบาะแส

  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ลิฟท์ S2

  โทรศัพท์ : 02-143-9225

   

  สายด่วน : 1135

  แจ้งเบาะแส