ติดต่อ


ส่งข้อความ

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4


โทรศัพท์ : 02-142-1050
สายด่วน : 1135
แฟกซ์ : 02-142-1050

ติดต่อ แจ้งเบาะแส

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 4
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ลิฟท์ S2

โทรศัพท์ : 02-142-1050

 

สายด่วน : 1135

แจ้งเบาะแส