การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 35 รายการ

24 กันยายน พ.ศ. 2563

ประกาศ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 35 รายการ