ชป.4 กก.1 บก.ปคบ. ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านค้าให้เพื่อเป็นการป้องปรามและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภคที่มาซื้อ “หน้ากากอนามัย”ในสภาวะเหตุการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(ชป.4 กก.1 บก.ปคบ.)
วันนี้ 5 ก.พ.63 เวลาประมาณ 11.00 – 18.00 น.ในเขตพื้นที่ บริเวณ ตลาดสำเพ็ง ถนนราชวงศ์ แขวง/เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ (บก.น.6) ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านค้าให้เพื่อเป็นการป้องปรามและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภคที่มาซื้อ “หน้ากากอนามัย”ในสภาวะเหตุการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ไม่ขายในราคาแพงเกินจริง ติดป้ายราคาให้เห็นชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าหน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมราคาตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้แล้วห้ามไม่ไห้จำหน่ายเกินราคาตามที่คณะกรรมการกลางกำหนดให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดถ้าไม่ปฏิบัติตามทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฏหมายต่อไป