ชป.3 กก.1 บก.ปคบ. ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อเป็นการป้องปรามและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภคที่มาซื้อ “หน้ากากอนามัย”ในสภาวะเหตุการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ชป.3 กก.1 บก.ปคบ.)
เมื่อวันที่ 30 ม.ค.63 เวลาประมาณ 12.00 น. ในเขตพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ภ.9) และเวลาประมาณ 14.00 น.พื้นที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตพญาไท กรุงเทพฯ (บก.น.1) ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อเป็นการป้องปรามและสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ประกอบการไม่ให้เอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภคที่มาซื้อ “หน้ากากอนามัย”ในสภาวะเหตุการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ไม่ขายในราคาแพงเกินจริง ติดป้ายราคาให้เห็นชัดเจนเพื่อประชาชนผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้ ผลการปฏิบัติผู้ประกอบการมีความเข้าใจในข้อกฎหมาย เจตจำนงและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีรับที่จะปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่ตำรวจประชาสัมพันธ์อย่างเคร่งครัดต่อไป