“บก.ปคบ. มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี”

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

“บก.ปคบ. มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี”

วันที่ 16 พ.ค. 63 เวลา 14.00 น.
พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. มอบหมายให้ พ.ต.อ.อนันต์ นานาสมบัติ รอง ผบก.ปคบ. นำหน้ากากอนามัย (ของกลางที่ผู้ต้องหาสมัครใจยินยอมให้ บก.ปคบ. นำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐและประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน) จำนวน 2,400 ชิ้น มอบให้แก่ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหสัดเพชรบุรี เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลนำไปใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

**** โดยมี คุณณัฎฐพร บุญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พระจอมเกล้าฯ เป็นผู้แทนรับมอบ