“บก.ปคบ. มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

บก.ปคบ. มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันนี้ (18 พ.ค. 63) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. นำหน้ากากอนามัย (ของกลางที่ผู้ต้องหาสมัครใจยินยอมให้ บก.ปคบ. นำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐและประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน) จำนวน 1,500 ชิ้น มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลนำไปใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

**** โดยมี นายเเพทย์สุธน ชินวุฒิ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร , นายอภิชาติ ศรีม่วง นายอำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร เป็นผู้แทนรับมอบ
#ตำรวจ ปคบ. ปกป้อง คุ้มครองผู้บริโภค
#ปลอดภัย-ห่วงใย-ใส่ใจผู้บริโภค
#save-care-attend
#บก.ปคบ.#ผู้บริโภคปลอดภัย