“บก.ปคบ. มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ โรงพยาบาลไทรน้อย”

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

“บก.ปคบ. มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ โรงพยาบาลไทรน้อย”
วันที่ 16 พ.ค. 63 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. นำหน้ากากอนามัย (ของกลางที่ผู้ต้องหาสมัครใจยินยอมให้ บก.ปคบ. นำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐและประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน) จำนวน 2,000 ชิ้น มอบให้แก่ โรงพยาบาลไทรน้อย จว.นนทบุรี เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลนำไปใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
**** โดยมี คุณอัมพา จิตติเดชาขัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ไทรน้อย เป็นผู้แทนรับมอบ