บก.ปคบ. เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุยเดช

26 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดข้าราชการตำรวจจำนวน 10 นายเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุยเดช ในวันที่ 26 ต.ค.60 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประสาสนภัคดี ศูนย์ราชการ