ผู้การ ปคบ. มอบนโยบายตำรวจใหม่

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เมื่อ วันที่18 ก.พ.63 เวลา 14.00 น.
ผู้การ ปคบ. พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ประชุมบริหาร ครั้งที่ 1/2564 พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด ณ ห้องจัดเลี้ยง วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ชั้น 5 อาคารจอดรถ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
โดยมี พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา, พ.ต.อ.ศรีศักดิ์ คัมภีรญาณ, พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง, พ.ต.อ.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ รอง ผบก.ปคบ. พร้อมข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรึ้นไปทุกนาย และข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม