พล.ต.ต. ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.ปคบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม”โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการสืบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการหลอกขายสินค้าทางออนไลน์” ณ ห้องประชุม 1 บก.ปอท.

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 พล.ต.ต. ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ ผบก.ปคบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม”โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในการสืบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการหลอกขายสินค้าทางออนไลน์” ณ ห้องประชุม 1 บก.ปอท. อบรมระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562