มอบหน้ากากอนามัย ผบก.ทล.

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วันนี้ ( 15 พ.ค. 63 ) เวลา 11.30 น.
พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. นำหน้ากากอนามัย ( ของกลางที่ผู้ต้องหาสมัครใจยินยอมให้ บก.ปคบ. นำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล หน่วยงานของรัฐ และประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ) จำนวน 2,000 ชิ้น ให้แก่ บก.ทล. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

****โดยมี พ.ต.อ.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ รอง ผบก.ทล. เป็นผู้แทนรับมอบ