26 ก.พ.63 พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ปคบ

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

26 ..63

...ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ปคบ. , พร้อมด้วย ...ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผกก.4 บก.ปคบ. เป็นผู้แทนผบก.ปคบ. เข้าร่วมงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพในอนาคต ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เป็นผู้แทนหน่วยรับโล่รางวัลเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีเด่น สาขาเครือข่ายการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค