กก.1 บก.ปคบ., กก.2 บก.ปคบ.และ กก.3 บก.ปคบ. ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันที่ 13 ก.พ.63
กก.1 บก.ปคบ., กก.2 บก.ปคบ.และ กก.3 บก.ปคบ. ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
1.ตรวจสอบร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย จำนวน 10 ร้าน ไม่พบสิ่งต้องสงสัย
2.ร้านเครื่องสำอางค์ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ พบร้านต้องสงสัย จำนวน 1 ร้าน
ขายสินค้าเกินราคา ตามข้อหา มาตรา29 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542
จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
3. หมายศาลจังหวัดสุรินทร์ ตรวจค้นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พบท่อไอเสีย ไม่มีเครื่องหมาย มอก. ได้นำบันทึกตรวจค้นและของกลางส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามดฎหมายต่อไป