กก. 3 บก.ปคบ.เข้าตรวจค้นสถานที่จัดเก็บ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทยางในรถจักรยานยนต์

31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันที่ ( ๓๐ ส.ค.๖๑ ) เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.ธวัช ปิ่นประยงค์, พ.ต.อ.วินัย วงศ์บุบผา, พ.ต.อ.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ, พ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.พงษ์​สวัสดิ์​ คำปาเชื้อ ผกก.๓ บก.ปคบ., พ.ต.ท.ปองภพ​ เศรษฐาจินดา​, พ.ต.ท.ประ​สิทธิ์​สินธ์ รุ่งเรือง รอง ผกก ๓ บก.ปคบ.
นำโดย พ.ต.ท.สุรเศรษฐ์ พอบขุนทด สว.กก.๓ บก.ปคบ. พร้อมชุดปฏิบัติการที่ ๔ เข้าตรวจค้นสถานที่จัดเก็บ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทยางในรถจักรยานยนต์ รายละเอียดดังนี้

• สถานที่ตรวจค้น : บริษัท เออีซี รับเบอร์ เทค ( ประเทศไทย ) จำกัด เลขที่ ๔๑/๑ หมู่ที่ ๑ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

• ของกลาง : ตรวจยึด
– ยางในรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HORA ขนาด ๒.๗๕-๑๗ จำนวน ๖๐ หน่วย
– ยางในรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HORA ขนาด ๒.๕๐-๑๔ จำนวน ๖๐ หน่วย
-ยางในรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HORA ขนาด ๒.๕๐-๑๗ จำนวน ๖๐ หน่วย
-ยางในรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ BEST ขนาด ๒.๕๐-๑๗ จำนวน ๖๐ หน่วย
• ของกลาง : อายัด
– ยางในรถจักรยานยนต์ ขนาด ๒.๕๐ – ๑๗ จำนวน ๑๐,๔๔๕ หน่วย
– ยางในรถจักรยานยนต์ ขนาด ๒.๗๕ – ๑๗ จำนวน ๒,๓๖๕ หน่วย
– ยางในรถจักรยานยนต์ ขนาด ๒.๒๕ – ๑๗ จำนวน ๑,๑๔๕ หน่วย
– ยางในรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HOLA ขนาด ๒.๒๕ – ๑๗ จำนวน ๖๐๐ หน่วย
– ยางในรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ NEWIN ขนาด ๒.๕๐ – ๑๗ จำนวน ๙๖๐ หน่วย
– ยางในรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ NEWIN ขนาด ๒.๗๕ – ๑๗ จำนวน ๑๗๘ หน่วย
รวมตรวจยึดแและอายัด ๑๔,๑๙๕ หน่วย

• จึงทำการตรวจยึดและอายัด ของกลางพร้อมนำบันทึกตรวจค้น และบัญชีของกลางแนบท้าย เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป