กก.4 บก.ปคบ. ตรวจสอบ 1.ร้านนวดแผนไทย ย่านทุ่งสองห้อง 2.หมายศาลแขวงสงขลา 3 หมาย ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 3 จุด

12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันที่ 12 ก.พ.63
กก.4 บก.ปคบ. ตรวจสอบ
1.ร้านนวดแผนไทย
ย่านทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
2.หมายศาลแขวงสงขลา 3 หมาย ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 3 จุด ตรวจยึด ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ต้องสงสัย เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 จำนวน 34 รายการ นำส่ง พงส.สภ.หาดใหญ่