บก.ปคบ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจสอบสถานที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่นรังนกปลอมในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562