บุกทลายโรงานท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ ไม่ได้มาตรฐาน (มอก.)

07 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.๓ บก.ปคบ.,พ.ต.ท.ปองภพ เศรษฐาจินดา,พ.ต.ท.ศักดิ์วุฒิ วิบูลสมัย รอง ผกก.๓ บก.ปคบ. พ.ต.ท.เทพรัตน์ ศุกระกาญจน์, พ.ต.ต.อภิเดช อธิคมสัญญา สว.กก.๓ บก.ปคบ.พร้อมพวก ได้ร่วมกันนำหมายค้นของศาลจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๖๐/๒๕๖๓ ลง ๖ ก.พ.๖๓ เข้าทำการตรวจค้นที่โกดัง ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ผลการตรวจค้นพบว่า เป็นสถานที่ผลิต เก็บ และจำหน่ายอุปกรณ์ อะไหล่ตกแต่งรถจักรยานยนต์ และพบท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่ผลิตเสร็จแล้วรอส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป โดยไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๑๑ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้ตรวจยึดไว้เพื่อตรวจสอบ เช่น
•ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 ชิ้น
•ปลายท่อ 20 ชิ้น
•คอท่อไอเสีย 17 ชิ้น
และอื่นๆ รวมทั้งหมด ๑๐ รายการ เพื่อตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป