ผลการปฏิบัติประจำสัปดาห์ ห้วง 8-14 ม.ค.63

16 มกราคม พ.ศ. 2564


#ตำรวจปคบ. ปกป้อง คุ้มครอง ผู้บริโภค
พบเห็น…. สงสัย….. เป็นแหล่งผลิต….. สถานที่จำหน่าย…
กด สายด่วน ตำรวจ ปคบ.1135
#CPPD Safe Customers
#ปลอดภัย-ห่วงใย-ใส่ใจผู้บริโภค
#save-care-attend