วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๙ ปี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)

10 กันยายน พ.ศ. 2561

๗ กันยายน ๒๕๖๑ วันครบรอบ ๙ ปี วันสถาปนา บก.ปคบ. พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ็ คำปาเชื้อ ผกก.๓ บก.ปคบ.และข้าราชการตำรวจ บก.ปคบ.ร่วกันสัการะ

ศาลพระพรหม และถวายสังฆทานพระภิษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจ รวมทั้งอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

ณ.ศูนย์ราชการเฉิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร