วันที่ 25 ม.ค. พ.ศ.2562 ผบก.ปคบ. รอง ผบก.ปคบ. และ ผกก.2 บก.ปคบ เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย

03 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วันที่ 25 ม.ค. พ.ศ.2562 ผบก.ปคบ. รอง ผบก.ปคบ. และ ผกก.2 บก.ปคบ. เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย สืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการ กก.2 บก.ป.คบ. ได้ทำการจับกุมและยึดบุหรี่ผิดกฎหมาย เมื่อวันที่ 6 ต.ค. พ.ศ.2561 ที่จังหวัดยะลา