23ธ.ค.63 มอบนโยบาย

23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

วันนี้ (23 ธ.ค.63) เวลา 13.30 น.
พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง พ.ต.อ.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ รองผบก.ปคบ. ประชุมมอบนโยบายและรายงานตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัด บก.ปคบ. ณ ห้องประชุม 1 บก.ปคม. อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
โดยมีข้าราชการระดับ สว.ขึ้นไป ในสังกัด บก.ปคบ. เข้าร่วมประชุมฯ