ผลการปฏิบัติงาน‎

หน่วยงานในสังกัด

27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผบก.ปคบ. เป็นประธานมอบใบประกาศผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ

พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. เป็นประธานมอบใบประกาศ […]

08 เมษายน พ.ศ. 2565

ผบก.ปคบ. ประดับยศแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด

วันที่  7 เม.ย.65  เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบั […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระความรู้และข่าวสารสำหรับประชาชน

26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

28 เมษายน พ.ศ. 2565

Stop Corruption

Stop Corruption

08 เมษายน พ.ศ. 2565

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ65

  เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ65