ติดต่อ


ส่งข้อความกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ชั้น 12 อาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900


โทรศัพท์ : 02-191-9191 ต่อ 6000
สายด่วน : 1135
แฟกซ์ : 02-191-9191 ต่อ 6060

ติดต่อ แจ้งเบาะแส

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
เลขที่ 1106 อาคารพิทักษ์สันติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ชั้น 12
ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-191-9191

 

สายด่วน : 1135

แจ้งเบาะแส