วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ประเสริฐ พัฒนาดี ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ คำปาเชื้อ ผกก.๓ บก.ปคบ.และข้าราชการตำรวจ กก.๓ บก.ปคบ.ได้จัดอาหารว่าง จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง น้ำดื่ม ๑,๐๐๐ ขวด นมกล่อง ๑,๐๐๐ กล่อง ยาดม ๑,๐๐๐ หลอด แจกแก่ประชาชน และถวายพระภิกษุสงฆ์ ที่เดินทางมาร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ณ ศปก.บช.ก.สน. ท่าราชวรดิษฐ์

06 มิถุนายน พ.ศ. 2560