ติดต่อ


ส่งข้อความ

  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  ชั้น 12 อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(ลาดพร้าว)
  เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900


  โทรศัพท์ :
  สายด่วน : 1135
  แฟกซ์ :

  ติดต่อ แจ้งเบาะแส

  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  เลขที่ 1106 อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ชั้น 12
  ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  โทรศัพท์ :

   

  สายด่วน : 1135

  แจ้งเบาะแส