ติดต่อ


ส่งข้อความ  **** โปรดตรวจสอบข้อมูลการติดต่อกลับ ให้ระบุไว้ให้ชัดเจน:- ****

  ชื่อ  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทร  Email Social ID   กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  ชั้น 12 อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(ลาดพร้าว)
  เลขที่ 1106 ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900


  โทรศัพท์ : 02-191-9191 ต่อ 6000
  สายด่วน : 1135
  แฟกซ์ :

  ติดต่อ แจ้งเบาะแส

  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
  เลขที่ 1106 อาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ชั้น 12
  ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  โทรศัพท์ :

   

  สายด่วน : 1135

  แจ้งเบาะแส