ตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ. ร่วม สมอ. แนะนำผู้บริโภคเลือกใช้ถังอ๊อกซิเจนฯ

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

                                  ตำรวจสอบสวนกลาง โดย บก.ปคบ.ร่วม สมอ.แนะนำผู้บริโภคเลือกใช้ถังอ๊อกซิเจนที่โรงงานหรือร้านบรรจุรับใบอนุญาตและเป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น หากตรวจพบมีการฝ่าฝืนพร้อมจับกุมดำเนินการตามกฎหมายทันที

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.,พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ.,พ.ต.อ.ธรากร เลิศพรเจริญ รอง ผบก.ฯ รรท.รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.สำเริง อำพรรทอง, พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ เกศะรักษ์, พ.ต.อ.สมเกียรติ ตันติกนกพร รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์
ผกก.3 บก.ปคบ., พ.ต.ท.เทพรัตน์ ศุกระกาญจน์ รอง ผกก.3 บก.ปคบ., พ.ต.ท.ธงฉาน ตันบุญเจริญ รอง ผกก.3 บก.ปคบ. มอบหมายให้  เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการของ กก.3 บก.ปคบ. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมประชุมและออกปฏิบัติหน้าที่ในการแนะนำผู้บริโภคเลือกใช้ถังอ๊อกซิเจนที่โรงงานหรือร้านบรรจุรับใบอนุญาตและเป็นไปตามมาตรฐานตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 มอก.เลขที่ 540-2564
สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ได้มีการแพร่ระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีประชาชนติดเชื้อดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาการของโรคดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเป็นหลัก ปัจจุบันจึงความต้องการใช้ออกซิเจนทางการแพทย์ในการช่วยหายใจและรักษาตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ประกอบกับโรงพยาบาลบางพื้นที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการรับรักษาผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องซื้อถังออกซิเจนทางการแพทย์มาไว้ใช้ภายในครัวเรือน อีกทั้งยังต้องหาสถานที่บรรจุหรือเติมก๊าซออกซิเจนดังกล่าวเมื่อก๊าซหมด
โดย พล.ต.ต.อนันต์ฯ ได้กล่าวฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้บริโภคในการเลือกซื้อออกซิเจนทางการแพทย์ซึ่งเป็นสินค้าที่บังคับให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ต้องมี มอก.) ควรเลือกซื้อถังบรรจุที่มีคุณภาพ เป็นถังสีเขียว มีเครื่องหมาย มอก. มีเครื่องหมายกากบาทสีแดง และ มีข้อความว่า “ออกซิเจนทางการแพทย์ O2” ทั้งเลือกโรงงานหรือร้านที่มีการบรรจุก๊าซออกซิเจนที่ได้รับใบอนุญาตและเป็นไปตามมาตรฐาน เนื่องการบรรจุก๊าซดังกล่าวลงภายในถังนั้นมีการใช้แรงดันในการบรรจุที่สูง หากการบรรจุหรือถังไม่มีคุณภาพอาจเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงของตัวถังขณะบรรจุหรือขณะที่นำไปใช้งานได้ หากผู้บริโภคพบเห็นผู้ผลิต ผู้รับบรรจุ หรือจำหน่ายออกซิเจนการทางแพทย์ มีการบรรจุที่ไม่ได้มาตรฐานหรือมีการใช้ถังที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ตรงตามลักษณะที่กฎหมายกำหนดไว้ สามารถแจ้งเบาะแสดังกล่าวได้ที่

สายด่วน 1135 (บก.ปคบ.) หรือ

facebook : กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

อ่านข่าวต่อที่

ปคบ.ร่วม สมอ.แนะนำผู้บริโภคเลือกใช้ถังอ๊อกซิเจนที่โรงงานหรือร้านบรรจุรับใบอนุญาตและเป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น หากตรวจพบมีการฝ่าฝืนพร้อมจับกุมดำเนินการตามกฎหมายทันที


http://www.changeintomag.com/index.php/today/35129-2016-04-29-13-34-5380814487464870182
https://changeintomeg.blogspot.com/2022/05/blog-post_76.html
https://changeintomeg.blogspot.com/2022/05/blog-post_69.html
https://mgronline.com/crime/detail/9650000044019
https://www.fm91bkk.com/fm125973

ปคบ.ร่วม สมอ.แนะนำผู้บริโภคเลือกใช้ถังอ๊อกซิเจนที่โรงงานหรือร้านบรรจุรับใบอนุญาตและเป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น หากตรวจพบมีการฝ่าฝืนพร้อมจับกุมดำเนินการตามกฎหมายทันที