ตำรวจ ปคบ. ลงพื้นที่ดอนเมืองดูแล ปชช.ช่วงปีใหม่

30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

“ออมสิน ชีวะพฤกษ์” ลงพื้นที่ดอนเมืองตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภคช่วงปีใหม่

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) พร้อมด้วย พล.ต.ประเสริฐ พัฒนาดี ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ช่วงเทศกาลปีใหม่) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยได้เดินรณรงค์ร่วมกับคณะ อาทิสำนักงานเขตดอนเมือง สำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง สคบ. และตำรวจ ปคบ. เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการอยู่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองทราบถึงสิทธิและการได้รับความคุ้มครองจากผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการ ซึ่งประชาชนที่ถูกเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถโทรร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1166 สคบ. หรือ สายด่วน 1135 บก.ปคบ.