บก.ปคบ.จัดชุดเฉพาะกิจเพื่อทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่มีการโฆษณาในลักษณะหลอกลวงเพื่อจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ตามนโยบาย พล...จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด บช..ร่วมบูรณาการตรวจสอบและจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณรอบสนามหลวงที่ฉวยโอกาสจำหน่ายของที่ระลึกทั้งเหรียญ และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในราคาสูงเกินกว่าเหตุซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนนั้น

 

        วันนี้ 6 ..2559 เวลา 08.30 . พล...ประเสริฐ พัฒนาดี ผบก.ปคบ. ได้ร่วมกับ บช.. โดย บก.สปพ.,สน.พระราชวัง,สน.ชนะสงคราม  และหน่วยงานในสังกัด บช.. ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณรอบสนามหลวงและพื้นที่ต่อเนื่อง โดยได้จัดชุดปฏิบัติการจำนวน 16 ชุด ออกระดมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ร้านค้า รวมถึงข้อมูลของสินค้าประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องปรามและเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนขยายผลกรณีมีผู้ไม่สุจริตฉวยโอกาสกระทำความผิดเกิดขึ้น ในเบื้องต้นจะเป็นการให้คำแนะนำและขอความร่วมมือผู้ประกอบการก่อนถ้าหากยังพบว่ายังมีการฝ่าฝืนหรือมีการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทุกกรณี

 

        นอกจากมาตรการดังกล่าวแล้ว ยังได้มีการจัดชุดเฉพาะกิจเพื่อทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังเว็บไซต์ที่มีการโฆษณาในลักษณะหลอกลวงเพื่อจำหน่ายสินค้าที่ระลึกรวมทั้งการกระทำความผิดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงหรือเอารัดเอาเปรียบ ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตามได้ที่เว็บไซต์ บก.ปคบ. WWW.CPPD.GO.TH หรือโทรศัพท์สายด่วน 1135 ตลอด 24 ชั่วโมง