บก.ปคบ. ร่วมงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย”

01 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันนี้ (30 เม.ย.60) เวลา 09.00 น.  พล.ต.ต.ประเสริฐ  พัฒนาดี ผบก.ปคบ.  ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ท.ฐิติราช  หนองหาญพิทักษ์   ผบช.ก. เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน”วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย” ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ โดยมี  พ.ต.ท. วิชา  จำปาวัลย์  รอง  ผกก 1  บก.ปคบ.และ พ.ต.ท.พัฒนชัย  ภมรพิบูลย์  รอง ผกก 2  บก.ปคบ.  เป็นผู้แทนของ บก.ปคบ.เข้าร่วมงานฯ  มีนายคณิต     วัลยะเพ็ชร์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในการจัดงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ) โดย พล.ต.ต.ประสิทธิ์  เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ,จัดนิทรรศการของ สคบ.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองในฐานะเป็นผู้บริโภคด้วย