ประกาศกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

31 มกราคม พ.ศ. 2566