ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

12 กันยายน พ.ศ. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร