ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ

12 กันยายน พ.ศ. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ