ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การเช่าโกดังเก็บของกลาง

12 กันยายน พ.ศ. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การเช่าโกดังเก็บของกลาง

 

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าโกดังเก็บของกลาง