บก.ปคบ. มอบรางวัล ตำรวจสีขาว ดาวคุณธรรมประจำปี 2559

22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วันนี้ (22 ธ.ค.59) เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ พัฒนาดี ผบก.ปคบ. เป็น พร้อมด้วย พ.ต.อ.บัณฑิต ทิศาภาค พ.ต.อ.วัฒนา แก้วดวงเทียน พ.ต.อ.ธวัช ปิ่นประยงค์ และ พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สมเพราะ รอง ผบก.ปคบ. และข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างประจำในสังกัด ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามโครงการตำรวจสีขาว ดาวคุณธรรม ณ สำนักงาน ผบก.ปคบ.
พร้อมนี้ ได้แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ข้าราชการตำรวจ ในการยึดมั่น แน่วแน่ มั่นคงและประพฤติตนเป็นตำรวจที่ดี เพื่อเป็นความหวังของสังคมและประเทศชาติ