ผู้แทนทางกฎหมาย มาร์แชลฯ แห่งสหราชอาณาจักร ขอบคุณ ตำรวจ ปคบ.

07 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ตำรวจ ปคบ. ปกป้อง คุ้มครอง ผู้บริโภค

⭐️ ผู้แทนทางกฎหมาย มาร์แชลฯ แห่งสหราชอาณาจักร
ขอบคุณ ตำรวจ ปคบ. ในการปราบปรามการสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ⭐️

🛑วันนี้ (7 ธ.ค. 65) เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.ธรากร เลิศพรเจริญ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.3 บก.ปคบ. พบผู้แทนทางกฎหมายของบริษัท มาร์แชล แอมพลิฟิเคชั่น พีแอลซี โดยทาง ผู้แทนฯ มาร์แชล ได้กล่าวขอบคุณตำรวจ บก.ปคบ. ที่ดำเนินการปราบปรามสินค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้ง ยังได้หารือแลกเปลี่ยนถึงนโยบายและมาตรการในการร่วมมือระหว่างกันเกี่ยวกับ การปราบปรามในอนาคต อีกด้วย