วันที่ 11 ต.ค.62 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธวัช ปิ่นประยงค์ รอง ผบก.ปคบ.และพ.ต.อ.อนันต์ นานาสมบัติ รอง ผบก.ปคบ.ประชุมมอบนโยบายและชี้แจง กำชับแนวทางปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ปคบ. ณ ห้องประชุม ประชาธิปก สถาบับพระปกเกล้า ชั้น 5 อาคารจอกรถ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)

16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันที่ 11 ต.ค.62 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธวัช ปิ่นประยงค์ รอง ผบก.ปคบ.และพ.ต.อ.อนันต์ นานาสมบัติ รอง ผบก.ปคบ.ประชุมมอบนโยบายและชี้แจง กำชับแนวทางปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.ปคบ. ณ ห้องประชุม ประชาธิปก สถาบับพระปกเกล้า ชั้น 5 อาคารจอกรถ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)