วันนวมินทรมหาราช

13 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เชิญชมคลิปพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึในพระมาหกรุณาธิคุณ

กดเพื่อชมคลิปพระราชกรณียกิจ