วันนี้ 21 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. ประชุมบริหาร บก.ปคบ. ครั้งที่ 1/2563

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันนี้ 21 ก.พ.63 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ.
ประชุมบริหาร บก.ปคบ. ครั้งที่ 1/2563 พร้อมมอบนโยบายให้กับข้าราชการตำรวจ
ระดับ รอง สว. – ผบ.หมู่ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่
ในสังกัด บก.ปคบ. ณ ห้องประชุม วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ชั้น 5 อาคารลานจอดรถ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคารบี)