วันเสด็จย่า

20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วันเสด็จย่า ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เชิญชมคลิปพระราชวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมาหกรุณาธิคุณ

ชมคลิปสั้นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี 21 ต.ค.66

พระราชประวัติ สมเด็จพระศรีนครินทร์