อ่านเรื่องราวความประทับใจ….. พสกนิกรทั่วไทยปลอดภัยจากโควิด-19

28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

อ่านเรื่องราวความประทับใจ..... พสกนิกรทั่วไทยปลอดภัยจากโควิด-19 "โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน" [e-Book] หนังสือ “พสกนิกรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกป้องปวงประชาพ้นภัยโควิด-19” #ทรงพระเจริญ คลิกเปิดอ่าน e-Book พร้อมชม VDO ได้ที่ https://www.scg.com/ebook-COVID-19donation/

อ่านเรื่องราวความประทับใจ….. พสกนิกรทั่วไทยปลอดภัยจากโควิด-19 “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน” [e-Book] หนังสือ “พสกนิกรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกป้องปวงประชาพ้นภัยโควิด-19” #ทรงพระเจริญ คลิกเปิดอ่าน e-Book พร้อมชม VDO ได้ที่ https://www.scg.com/ebook-COVID-19donation/