เตือน!! ประชาชนให้ระมัดระวังผู้ฉวยโอกาสขายของราคาแพง

06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เตือน !! ประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวัง ผู้ฉวยโอกาสนำทั้งเหรียญ ธนบัตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาจำหน่ายในราคาที่สูงเกินควร  รวมทั้งอาจมีการปลอมแปลง หรือจัดทำขึ้นมาใหม่ โดยรูปแบบการจำหน่ายมีทั้งการเดิน จัดวางตามร้านค้า หรือโฆษณาตามเว็บไซต์ต่างๆนอกจากนั้น  จะมีกลุ่มผู้ค้า มีการจำหน่ายชุดแต่งกายไว้ทุกข์ ในราคาสูงเกินควร

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
(บก.ปคบ.) มีความห่วงใยท่าน ขอได้โปรดระมัดระวัง โดยหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด  กรุณาแจ้งได้ที่ โทรศัพท์. 1135   และเว็บไซต์ www.CPPD.go.th