โครงการ”ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนป่าสู่แผ่นดิน”

04 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บก.ปคบ. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ “ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนป่าสู่แผ่นดิน” ในวันพุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2559 โดยร่วมกับ ศฝร.ภ.1 ต.หนองยาว อ.เมือง จ.สระบุรี