รอง ผบก.ปคบ.นำ ตำรวจ บก.ปคบ.ตรวจรัานจำหน่ายของที่ระลึกรอบพระบรมมหาราชวัง

07 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วันที่ 6 พ.ย.59 พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สมเพราะ  รอง ผบก.ปคบ.นำ ข้าราชการตำรวจ  บก.ปคบ.ตรวจรัานจำหน่ายของที่ระลึกรอบพระบรมมหาราชวัง ประชาสัมพันธ์และเก็บขัอมูลผู้ประกอบการในการจำหน่ายของที่ระลึก

239460 250416 317618 590828 317610