9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล

09 มิถุนายน พ.ศ. 2565

9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล
เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ( รัชกาลที่ 8 )
.
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง