กก.3 บก.ปคบ.ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก 13 มกราคม 2561 ตามโครงการส่งเสริมเด็กไทยในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านหนองเตา ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

25 มกราคม พ.ศ. 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.61 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.วัฒนา แก้วดวงเทียน พ.ต.อ.ธวัช ปิ่นประยงค์ พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สมเพราะ และ พ.ต.อ.วิวัฒน์ ชัยสังฆะ รอง ผบก.ฯ มอบหมายให้ กก.3 บก.ปคบ. นำโดย พ.ต.อ.พงษ์สวัสดิ์ คำปาเชื้อ ผกก.3 บก.ปคบ.พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.3 บก.ปคบ. นำอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา รองเท้า ถุงเท้านักเรียน เสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาว พร้อมของเด็กเล่น  ขนม ฯลฯ ไปมอบแก่เด็กโรงเรียนบ้านหนองเตา ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพื่อแบ่งปันความสุขแก่เด็กที่ด้อยโอกาสบนดอยสูง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561