จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหนับคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

19 มกราคม พ.ศ. 2566