วันที่ 14ก.พ 63 กก.4 บก.ปคบ.

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันที่ 14ก.พ 63 กก.4 บก.ปคบ.
1.หมายค้นศาลจังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจค้นอาคารเลขที่ 356 ม.12 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ผลการตรวจค้น พบ ผลิตภัณฑ์อาหาร พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522จำนวน 9 รายการ จึงได้ทำการตรวจยึด/อายัด
2.หมายค้นของศาลแขวงขอนแก่น เข้าตรวจค้น อลีนดาคลินิก อาคารเลขที่67/31 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการตรวจค้นพบ ผลิตภัณฑ์ ยา ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 จำนวน 10 รายการจึงได้ทำการตรวจยึด
ของกลางนำส่ง พงส.กก.4 บก.ปคบ. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป