วันที่ 15 ก.พ. 63 กก.2 กก.3 กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย จำนวน 8 ร้าน

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันที่ 15 ก.พ. 63 กก.2 กก.3 กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
ตรวจสอบร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย จำนวน 8 ร้าน พบการกระทำความผิด 2 ร้าน คือ 1.การจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควรจึงได้ทำการตรวจยึดพร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหา “จำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาสูงเกินสมควร เป็นการฝ่าฝืน พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542” จึงได้นำตัวผู้ถูกจับพร้อมด้วยของกลาง ส่ง พงส.สน.ประเวศ ดำเนินคดีตามกฎหมาย 2.ร้านค้าไม่ติดราคาสินค้า เป็นความผิดตามมาตรา 28 และโทษตามมาตรา 40 แห่ง พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในจึงได้ออกใบเปรียบเทียบปรับต่อไป