วันที่ 19 ก.พ. 63 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันที่ 19 ก.พ. 63
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
1.เชิญผู้ประกอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทหน้ากากอนามัยในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 3 ร้าน ให้มาชี้แจงที่กรมการค้าภายใน
2.ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 7 ร้าน พบการพบการกระทำผิด 1. ไม่ติดราคาสินค้า เป็นความผิดตามมาตรา 28 และโทษตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าบริการ จำนวน 2 ร้าน เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในจึงได้ออกใบเปรียบเทียบปรับ 2. จำหน่ายสินค้าสูงเกินสมควร อันเป็นความผิดตามมาตรา 29 และมีโทษตามาตร 41 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไป